Loading...

Blessuregids

Home / Blessuregids / Peesblessures

Peesblessures

Pezen zorgen voor de aanhechting van een spier op een vast punt in het lichaam. Meestal betreft dit een botstuk. De overgang van de spier naar de pees is geleidelijk en vloeiend. Door de samenwerking van spier en pees is het mogelijk om 2 botdelen ten opzichte van elkaar te laten bewegen. Peesblessures kunnen overal in het lichaam optreden. Een pees wordt in het latijns aangeduid met 'tendo'. De aandoeningen van de pees zijn daarom ook hiervan afgeleid (tendinitis, tendinosis, tendinopathie). We beschrijven deze drie vaak voorkomende peesaandoeningen:

Tendinitis (peesontsteking)
Een pees-ontsteking wordt in vaktermen 'tendinitis' genoemd. De uitgang 'ítis' duidt op een ontsteking. Deze ontsteking is steriel. Dat wil zeggen; een ontsteking door lokale schade, en niet door micro organismen zoals bacteriën. Een ontsteking kan bestaan uit pijn, zwelling, verkleuring, temperatuurverhoging of functiebeperking. Een ontsteking is een natuurlijk proces dat nodig is om herstel te kunnen laten plaatsvinden. Het kan verschillende oorzaken hebben;

Letsel
Een peesontsteking kan ontstaan bij een plotseling optredende lokale beschadiging van de pees. De ontsteking ontstaat doordat er een herstelmechanisme in gang gezet wordt. In de ontstekingsfase wordt het weefsel schoongemaakt van afval produkten. Deze 1e fase is nodig om verder herstel op gang te brengen.

Overbelasting
Wanneer een pees overmatig word belast kan deze gaan ontsteken. Soms komt het voor dat er zich kalk gaat afzetten in de pees op plaatsen waar deze beschadigd is. Dit kan ook na letsel voorkomen. Bij overmatig bewegen ontstaan langzaam aan kleine beschadigingen en worden afval produkten geproduceerd die het afweersysteem activeren tot een ontstekingsreactie. De kwaliteit van een pees wordt minder wanneer deze langdurig op een onjuiste manier wordt belast. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij werpsporten.

Onderbelasting
Peesweefsel dat niet of weinig wordt gebruikt verzwakt en degenereert.

Medicatie
Sommige medicijnen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van peesweefsel. Uw therapeut kan voor u aangeveven of dit bij uw medicatie van toepassing is.

Behandeling van tendinitis
Bij een tendinitis op basis van te veel bewegen ontstaan de zeurende klachten vaak geleidelijk, totdat op een gegeven moment de klachten het dagelijks functioneren beperkt. Er volgt een ontsteking die pijn en bewegingsbeperkingen veroorzaken. Dit houdt de eerste dagen aan. In deze tijd is het belangrijk om de pees niet te zwaar te belasten maar wel te blijven bewegen. Koelen kan pijnverminderend werken. Na een aantal dagen kan uw therapeut uw helpen met lichte oefentherapie. Dit wordt langzaam uitgebouwd totdat de pees weer voldoende sterk is.

Tendinose (pees-degeneratie)
Een pees kan door verschillende oorzaken een mindere kwaliteit krijgen (degenereren) en kan daardoor de inwerkende krachten minder goed aan. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. Bij een tendinose word de pees dikker en minder sterk.

Behandeling
Bij een tendinose zal de kwaliteit van de pees moeten worden verhoogd dmv oefentherapie. Het herstel van de pees gaat langzaam. Het duurt maanden voordat peesweefsel aantoonbaar sterker is. Spieren daarentegen worden al na een aantal weken sterker. Het is daarom van belang dat er gedurende lange tijd dagelijks getraind wordt. Hierin is de motivatie van de patiënt van groot belang. In tegenstelling tot een tendinitis is er bij een tendinose geen sprake van temperatuur stijging of roodheid. Het is zelfs zo dat de ontstekingsfase bij een tendinos te gering is waardoor het herstel onvoldoende wordt gestart.

Peesruptuur (peesscheur)
Met een ruptuur word een scheuring bedoeld van de pees. Een pees kan gedeeltelijk of volledig scheuren. Een ruptuur ontstaat doorgaans doordat iemand ten val komt en probeert de klap op te vangen. Deze ontstaat gemakkelijker wanneer de pezen al minder van kwaliteit zijn (tendinose). Soms komen rupturen voor zonder dat deze klachten veroorzaken. Dit komt vooral voor bij oudere mensen. Een ruptuur kan worden gezien als het eindstadium van een degeneratieve tendinose.

Behandeling
Indien een peesruptuur een fors functie-verlies veroorzaakt en indien de patiënt de arm veel gebruikt (leeftijd, beroep, sport), is een operatieve hechting een optie. Pees-rupturen kunnen over het algemeen operatief worden gehecht bij betrekkelijk jonge personen met gezond peesweefsel. Om goed resultaat te bereiken is het van belang dat dit tijdig gebeurt. Soms word voldoende resultaat gerealiseerd met oefentherapie. Ook worden andere spieren getraind zodat zij de functie van de spier met de (deels) afgescheurde pees kunnen overnemen.