Loading...

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk
Home / Werkwijze

You miss 100% of the shots you don’t take.

Wayne Gretzky
Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening stellen wij allerlei vragen over uw klacht(en) en kijken we of er een indicatie is voor fysiotherapie. Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht is ontstaan. Ook bekijkt de therapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Zo mogelijk wordt er een prognose gegeven.
Tijdens het eerste contact zal de fysio-manueeltherapeut al meteen een interventie toepassen.De huisarts of specialist kan u ook naar de fysiotherapeut doorverwijzen. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening. Wij verzoeken u op uw 1ste afspraak uw verzekeringspas mee te nemen zodat wij de juiste gegevens kunnen invoeren en de intake vlot kunnen laten verlopen. Verandert u van verzekeraar, laat het ons direct weten. Heeft u reeds een afspraak, dan kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Wij verzoeken u bij ieder bezoek uw afsprakenkaart mee te nemen.

You miss 100% of the shots you don’t take.

Wayne Gretzky
Naast de reguliere behandeling wordt het herstel middels een huiswerkprogramma ondersteund. Elke patiënt krijgt zijn eigen behandelprotocol die samen met de therapeut is opgesteld. Om doelgericht te kunnen werken maken we gebruik van evidenced based patiëntvolgsystemen.
Bij intake, tussentijdse verslaglegging en eindevaluatie wordt de huisarts of specialist geïnformeerd over de vorderingen. Elke patiënt die bij InTouch fysiotherapie onder behandeling komt wordt gevraagd zijn bevindingen te evalueren met een patiënttevredenheidsonderzoek.

You miss 100% of the shots you don’t take.

Wayne Gretzky
1. Geef duidelijk aan bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en wat uw aanvullende verzekering aan behandelingen vergoed.

2. Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar de praktijk. Indien u aanvullend verzekerd bent gaan de rekeningen direct naar uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal ‘nog te vergoeden behandelingen’.
Gaat u over het maximum aantal vergoedingen heen, dan ontvangt u van Intouch fysiotherapie of van uw zorgverzekeraar een particuliere nota.

3. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) hebben wij de mogelijkheid 75% van het behandelingstarief bij u in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een particuliere nota met het ‘No-show-tarief’.