Loading...

Verzekeraars

Hoe bent u verzekerd
Home / Verzekeraars
Jaarlijks gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut helpt hen te herstellen, klachten zo veel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Aan deze zorg zijn kosten verbonden waarvoor u zich kunt verzekeren. Intouch fysiotherapie heeft voor 2015 een contract met alle zorgverzekeraars. Concreet betekent dat dat u na een behandeling geen factuur ontvangt. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten rechtstreeks aan de praktijk.
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Jongeren tot 18 jaar krijgen 9 behandelingen vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar, dan komt u alleen in aanmerking als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’staat. U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of krijgt deze (deels) vergoed uit uw aanvullende verze-kering. De basisverzekering kent een verplicht eigen risico (voor 2015 is dit € 375,-). Heeft u eenmaal het totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota’s door de zorgverzekeraar vergoed.
Een aanvullende verzekering dekt de risico’s en de daarmee gepaard gaande mogelijk hoge zorgkosten, tegen een relatief lage premie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden behandelingen voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar.