Loading...

Verzekeraars

Hoe bent u verzekerd
Home / Verzekeraars
Jaarlijks gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut helpt hen te herstellen, klachten zo veel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Aan deze zorg zijn kosten verbonden waarvoor u zich kunt verzekeren. Intouch fysiotherapie heeft voor 2021 een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Helaas is het niet gelukt om met VGZ een contract af te sluiten. Zij geven aan dat ze met voldoende fysiotherapeuten een contract hebben. Dat betekent concreet dat u na een behandeling een factuur ontvangt. U dient deze in bij de VGZ en deze zal een percentage van de behandeling vergoeden. Het resterende bedrag is voor eigen rekening. Bent u bij alle andere zorgverzekeraar verzekerd, dan zal de zorgverzekeraar de kosten rechtstreeks vergoeden aan de praktijk.
Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Jongeren tot 18 jaar krijgen 9 behandelingen vergoed. Bent u ouder dan 18 jaar, dan komt u alleen in aanmerking als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of krijgt deze (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. De basisverzekering kent een verplicht eigen risico (voor 2021 is dit €385,-). Heeft u eenmaal het totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota’s door de zorgverzekeraar vergoed.
Een aanvullende verzekering dekt de risico’s en de daarmee gepaard gaande mogelijk hoge zorgkosten, tegen een relatief lage premie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden behandelingen voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar.