Loading...

Specialisaties

Wij hebben de kennis
Home / Specialisaties / Manuele Therapie

Manuele Therapie

Manuele therapie is erop gericht de gewrichten beter te laten functioneren en houding en bewegingen te verbeteren. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar door een verbetering van de bewegingsvrijheid en de afname van pijn.De behandeling bestaat uit een aantal specifieke technieken, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Werkwijze van de manueeltherapeut
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling
De behandeling bestaat uit het bewegen van in principe alle gewrichten van het lichaam, van ‘top tot teen’, óók als het om een duidelijk lokale klacht gaat. Dat is noodzakelijk, omdat alle botstukken van het lichaam één lange keten vormen die elkaar in hun functioneren beïnvloeden. Het door de therapeut bewegen van de botstukken gebeurt door een lichte druk of door een manipulatie uit te oefenen op de gewrichten, waarbij steeds het ene bot wordt bewogen en het aangrenzende botstuk wordt geremd. De manier van bewegen is afhankelijk van de vorm van de gewrichten en komt overeen met hetgeen uit de bewegingsanalyse is berekend. De manueeltherapeut tracht daarmee om de optimale functionaliteit in de gewrichten te herstellen, waardoor de patiënt weer in staat zal zijn elke houding probleemloos aan te nemen of elke beweging weer zonder moeite uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat pijnlijke structuren zich herstellen.