Loading...

Specialisaties

Wij hebben de kennis
Home / Specialisaties / Echografie

Echografie

Een echografisch onderzoek levert sneller en meer informatie op binnen de diagnostiek van het bewegingsapparaat. Weefselschade na een blessure is met echografie goed te beoordelen. Verder is met echografie de mate van weefselherstel in kaart te brengen zodat er een behandeling op maat mogelijk is.

Het onderzoek
De patiënt neemt afhankelijk van het te onderzoeken gebied plaats op een stoel of op de behandelbank. Een transparante gel wordt tussen de transducer en het lichaam toegepast om een goed contact te verkrijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De onderzoeker scant het gebied, bestudeert de weergave op de monitor en bewaart indien gewenst een aantal relevante plaatjes. Het onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er veelal niet van. Soms kan bij het scannen van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten. De bevindingen van de onderzoeker worden u meegedeeld. Een verslag van onze bevindingen krijgt u mee.

Kosten en vergoeding
Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek geschiedt tijdens een behandelepisode, dus na verwijzing door een huisarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en vergoed door uw verzekering. Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult bij u gedeclareerd. De kosten bedragen € 45,00 voor het onderzoek en de verslaglegging.